top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tmi Tiina JohannanEU.n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR ) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.5.2023

 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Tiina Johanna

Vehnäpellontie 13 B 37, 01900 Nurmijärvi

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Tiina Lukkarinen

kaksikettua@gmail.com

+358400950041

 

3. Rekisterin nimi

Neulova Kettu asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU: yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ( dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen), sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käytön perusteena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot ( puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Verkkosivujen vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. Tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tiastotietojenkeruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden katsotaan olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.www-lomakkeillalähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen medianpalveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteriä ja henkilötietoja käsittelee vain rekisterin ylläpitäjä luottamuksellisesti.

 

9. Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää tietojensa tarkistamista ja vaatia niiden korjaamista. Mikäli henkilö haluaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatii niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen kaksikettua@gmail.comRekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli kuukauden kuluessa.

 

10. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen kaksikettua@gmail.com

bottom of page